Jak rozliczyć transakcję, w której wystawiono drugą fakturę, gdyż pierwsza była z błędnym terminem płatności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka kupiła surowiec z Niemiec. Towar otrzymano 22.02.2023 r., a fakturę z datą wystawienia 28.02.2023 r. otrzymano 09.03.2018 r. Został stwierdzony błędny termin płatności. Spółka wystąpiła do firmy niemieckiej o notę korygującą na termin płatności na 45 dni. Otrzymaliśmy dwa dokumenty: Credit Notę wystawioną w dniu 12.03.2023 r. korygującą wartość do zera i otrzymaliśmy nową fakturę z prawidłowym terminem płatności 45 dni (faktura wystawiona 12.03.2023 r.) na tę samą wartość EUR co poprzednia faktura.

Jak prawidłowo ująć te dokumenty do podatku VAT?

Po jakim kursie EUR dokonać przeliczenia wartości EUR na PLN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX