Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka A w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela pożyczek innym podmiotom. Spółka A zawarła umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem jest wierzytelność od jednego z pożyczkobiorcy. W przedmiotowej umowie cedent oświadcza, iż kwota wierzytelności wynikająca z zawartej umowy pożyczki wynosi 1.200.000 zł (w tym: kapitał 1.000.000 zł, odsetki 200.000 zł). Cena za wierzytelność płatna będzie przez cesjonariusza: 1.000.000 zł w dniu zawarcia umowy cesji, 200.000 zł w terminie 1 miesiąca.

Jak cedent, czyli pożyczkodawca, powinien ująć taką transakcję w rachunku podatkowym i w jakim okresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację