Jak rozliczyć sprzedaż samochodu, który uzyskano w darowiźnie od członka rodziny? - OpenLEX

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu, który uzyskano w darowiźnie od członka rodziny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagiełło Andrzej
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik otrzymał w darowiźnie od brata (grupa zerowa, zwolnienie z podatku od spadku i darowizn) samochód osobowy o wartości z umowy większej niż 10.000 zł. Taki samochód chciałby wprowadzić do działalności i możliwe, że w przyszłości sprzedać. W tej sytuacji odpisy amortyzacyjne w trakcie użytkowania samochodu nie mogą stanowić kosztu podatkowego (art. 23 ust. 1 pkt 45a PIT).

Czy przy sprzedaży będzie miał on prawo do odliczenia niezamortyzowanej części do kosztów uzyskania przychodu z tego tytułu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX