Jak rozliczyć refundacje kosztów zatrudnienia pracownika interwencyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2022 r.

PYTANIE

W spółce z o.o. zostanie zatrudniony na pracę interwencyjne pracownik. Zatrudniany pracownik skierowany został przez Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych. Zostanie podpisana Umowa pomiędzy spółką a PUP na refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika. Na podstawie art. 51, art. 56 oraz art. 59* ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. poz. 864) spółka otrzyma refundację kosztów zatrudnienia tego pracownika.

Czy refundacja zatrudnienia będzie stanowić przychód podatkowy spółki? Jeśli tak, to kiedy - czy w dacie wpływu na konto? Czy może taka refundacja skorzysta ze zwolnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX