Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

We wrześniu 2013 r. jedyny udziałowiec spółki z o.o. udziela oprocentowanej pożyczki spółce (spółka wpłaca kaucję zabezpieczającą umowy najmu). Pożyczka oprocentowana w wysokości 6,5% w skali roku do zwrotu w transzach - pierwsza do 31 grudnia 2013 r., następna do 30 czerwca 2014 r. i tak dalej płatne co 6 miesięcy aż do całkowitej spłaty. Okres spłaty powyżej 1 roku. Wysokość pożyczki to 100.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zostaje sporządzony bilans i CIT-8. Spółka wykazuje pożyczkę jako zobowiązanie długoterminowe (powyżej 1 roku). W dniu 13 marca 2014 r. zapada decyzja o ogłoszeniu upadłości, zostaje złożony wniosek do KRS (nadzorca powołany przez sąd poddaje sprawdzeniu ostatni bilans sporządzony przed zgłoszeniem do KRS wniosku o upadłość). Sąd oddala wniosek o upadłość. W czerwcu już po złożeniu CIT-8 (31 marca 2014 r. za 2013 r.) oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i złożeniu do KRS wpływa do księgowości dokument o darowaniu (umorzeniu pożyczki przez udziałowca na rzecz spółki ale ma datę 15 listopada 2013 r.).

Jak w tej sytuacji dokonać kwalifikacji pod względem podatkowym umorzenia pożyczki?

Co z odsetkami?

Czy powinnam naliczyć jako nieodpłatne świadczenie?

Spółka za 2013 r. wykazała stratę.

Czy należy skorygować CIT za 2013 r.?

Czy może dokonać rozpoznania zdarzenia w dacie wpływu dokumentu (czerwiec 2014 r.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?