Jak rozliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki zawartej w celu sfinansowania inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawarła w 2007 r. umowy pożyczki w celu sfinansowania inwestycji (budowa hali produkcyjnej oraz zakup maszyn).

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych powiększa w tym momencie wartość środka trwałego w budowie?

Co z innymi wydatkami poniesionymi w związku z zawarciem umowy z pożyczkodawcą np. koszty dojazdu?

Inwestycja ma być oddana do użytkowania w 2009 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX