Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca złożył zamówienie na samochód w określonej specyfikacji. Po długim okresie oczekiwania samochód został przekazany w drodze zawartej umowy leasingu operacyjnego. Po pewnym czasie okazało się, że pojazd nie spełnia warunków określonych w specyfikacji określonej w zamówieniu. W drodze negocjacji z dostawcą samochodu uzgodniono, że dostawca przedmiotu leasingu przejmie na siebie leasing pojazdu niezgodnego ze specyfikacją oraz, w ramach odszkodowania, uiści korzystającemu określoną kwotę.

Czy ta kwota, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może zostać zakwalifikowana jako wynagrodzenie z tytułu cesji umowy leasingu czy jako odszkodowanie z tytułu dostawy pojazdu niezgodnego z przeznaczeniem?

Dostawca pojazdu żąda od korzystającego wystawienia noty obciążeniowej, a nie faktury.

Czy taki postępowanie jest właściwe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?