Jak rozliczyć nakłady na ekspozycje zewnętrznych obiektów reklamowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza spółka z kostki polbrukowej dostarczonej przez dostawcę wykonała na terenie własnej hurtowni budowlanej ekspozycję w postaci fragmentu placu wyłożonego różnokolorowymi wzorami tej kostki. Plac stanowi odrębny element architektoniczny, na którym stoją lusfory, kombiflory, itp. elementy ozdobne i nie służy innym celom niż wystawowym/prezentacyjnym (nie jest parkingiem, drogą, itp.). Łącznie położono 286 m2 kostki, pod którą wykonano podbudowę, odpowiedni grunt, ustawiono elementy, podświetlono je odpowiednio, itd. Kostka i poszczególne elementy pozostają własnością dostawcy/wystawcy, natomiast spółka poniosła koszty jej ułożenia, które wyniosły ok. 30.000 zł.

Jak zakwalifikować ten wydatek i cały obiekt?

Czy wydatki będą kosztem reklamy, czy też całość należy zakwalifikować jako budowlę podlegającą amortyzacji i opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Przeczy temu jednak trochę brak dysponowania kostką i innymi elementami obiektu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX