Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy są kosztami uzyskania przychodów okresu podatkowego wydatki, które zostały zapłacone w poprzednich okresach, ale ze względu na brak potwierdzeń transakcji w formie faktury lub innego dokumentu nie zostały zaliczone w koszty?

Np. w 2011 r. spółka zapłaciła za zakup literatury fachowej służbową kartą VISA. W związku z brakiem uzgodnienia konta VISA i brakiem potwierdzenia w formie faktury lub innego dokumentu, dopiero w 2012 r., po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, odnaleźliśmy potwierdzenie dokonania transakcji.

Czy można uznać ten wydatek (zapłacony w 2011 r.) jako koszt uzyskania przychodu w roku bieżącym? Czy trzeba w tym przypadku uznać ten koszt jako niepodatkowy?

Do tego problemu mamy jeszcze jedno pytanie. Ta literatura została zakupiona za granicą, a płatność nastąpiła w walucie GBP. W związku z powyższym między płatnością a fakturą występuje ujemna różnica kursowa.

Czy tą różnicę możemy uznać jako koszt uzyskania przychodu roku bieżącego czy juz jednak jako nie koszt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację