Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. korzysta z częściowego zwolnienia od podatku dochodowego w związku uzyskaniem decyzji o wsparciu na podstawie ustawy z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. W związku z pandemią otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie art. 15g ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Część otrzymanej kwoty stanowi zwrot wynagrodzeń wraz ze składkami uznanych za koszt uzyskania przychodów działalności korzystającej ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a CIT, w pozostałej części jest to zwrot kosztów działalności opodatkowanej.

Czy w tej sytuacji należy uznać, że uzyskane dofinansowanie jest częściowo przychodem podlegającym opodatkowaniu (w części stanowiącej de facto zwrot wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych działalności podlegającej opodatkowaniu), częściowo przychodem zwolnionym (w części stanowiącej zwrot wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych działalności zwolnionej od opodatkowania), czy też w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 21 CIT będzie to w całości przychód zwolniony od podatku, co jednak skutkowałoby wyłączeniem z kosztów podatkowych także tej części wynagrodzeń i składek, która jest związana z działalnością opodatkowaną (nieobjętą decyzją o wsparciu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?