Jak rozliczyć czas pracy prokurenta, który w sobotę i niedzielę odbywał podróż służbową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeden z kierowników, a zarazem prokurent (zatrudniony na pełen etat, miesięczny okres rozliczeniowy, podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie) został wysłany w podróż służbową, która obejmowała sobotę (która jest dla pracownika dniem wolnym) i niedzielę. W dni te pracownik nie pełnił funkcji kierowniczej, ale wykonywał pracę (reprezentował firmę na targach).

Czy za dni, w których świadczył pracę powinien otrzymać dzień wolny (zarówno za sobotę i niedzielę)?

W tygodniu, w którym pracownik był w podróży służbowej został również naruszony 35-godzinny odpoczynek tygodniowy.

Czy oprócz oddania dwóch dni wolnych za sobotę i niedzielę należy również obniżyć wymiar czasu pracy w innym tygodniu do końca okresu rozliczeniowego, aby zrównoważyć odpoczynek pracownika?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access