Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Złożyliśmy w kwietniu wniosek o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy. W kwietniu został zastosowany obniżony czas pracy.

Jak należy rozliczyć otrzymane dofinansowanie?

Czy koszty wynagrodzeń będą kosztem uzyskania przychodów?

Czy składki na ubezpieczenie społeczne, które zostaną zapłacone do ZUS, ale będą finansowane przez WUP, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy środki pieniężne nie wpłyną do 8 maja (dzień wypłaty za kwiecień)?

Czy jeśli pracodawca wyłoży własne środki pieniężne to zostanie dochowany § 2 pkt 1 umowy (tj. że środki mają zostać wykorzystane zgodnie z celem na jaki je uzyskał)?

Co oznacza § 3 pkt 1 umowy o wypłatę świadczeń, kiedy mija termin 30 dni i o jakich dokumentach potwierdzających jest mowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?