Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam wątpliwości odnośnie prawidłowego sposobu rozliczania wydatków na obowiązkowe, okresowe badania urządzeń i instalacji opłacanych na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego. Opłaty te są ponoszone cyklicznie np. 1 raz na rok, raz na 2 lata itp. Zasadniczo wydatki dotyczące dłuższego okresu, jak np. ubezpieczenia - powinno się rozliczać proporcjonalnie do okresu którego dotyczy, a już na pewno należy to podzielić na lata podatkowe. Jednakże skłaniam się do stwierdzenia, że opłaty na UDT nie mają takiego charakteru jak takie typowe okresowe koszty. Są to opłaty ponoszone obowiązkowo i w okresie do następnego badania UDT jako podmiot nie świadczy żadnej usługi. Przedmioty nie są pod ochroną tej instytucji. Przedstawiciel UDT zwyczajnie przyjeżdża, stwierdza że np. dane urządzenie nadaje się nadal do użytku, odpowiednio to dokumentuje i na tym kończy się jego rola. Podobnie wyglądają np. sytuacje w przypadku ponoszenia wydatków na okresowe przeglądy samochodów, okresowe badania medyczne pracowników - takie wydatki też nie są dzielone na czas obowiązywania.

Czy prawidłowym jest podejście, że opłaty okresowych badań urządzeń przez UDT można rozliczyć jednorazowo w kosztach podatkowych - bez konieczności dzielenia ich na czas obowiązywania tego badania do momentu następnego obowiązkowego przeglądu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?