Jak rozliczać umowy zlecenia i o dzieło wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; pracuje na etacie w instytucji publicznej z branży artystycznej. W związku z zatrudnieniem we ww. instytucji klientowi przysługuje możliwość odliczenia od podatku 50% kosztów uzyskania przychodu. Klient jest opodatkowany wg. skali podatkowej. Klient jest członkiem stowarzyszenia. Klient zwrócił się do stowarzyszenia z propozycją przyznania mu finansowania na realizację projektu multimedialnego, wskazując jednocześnie kwotę niezbędną do zrealizowania projektu. Stowarzyszenie zgodziło się udzielić klientowi finansowania w wysokości 100% wskazanej przez klienta kwoty. Finansowanie projektu zostało sformalizowane poprzez zawarcie między stowarzyszeniem i klientem umowy. W umowie środki, które klient miał otrzymać zostały określone jako stypendium. W umowie wskazano, że przyznana klientowi kwota jest kwotą brutto. W ramach realizacji projektu klient zamierza zawrzeć szereg umów z osobami trzecimi (osobami fizycznymi), z których część nie prowadzi działalności gospodarczej, część zaś taką działalność prowadzi (niektórzy z tych ostatnich są czynnymi podatnikami VAT inni zaś nie; jeśli zaś chodzi o podatek PIT to część z tych osób jest na skali, a część na ryczałcie). Klient zamierza wykonać samodzielnie pewne elementy projektu, za wykonanie których ma otrzymać przewidziane w projekcie wynagrodzenie. Z osobami, z którymi realizującymi projekt klient zamierza zawierać umowy o dzieło (w zakresie w jakim osoby współpracujące będą wykonywały elementy projektu multimedialnego) oraz umowy zlecenia (z prawnikiem oraz księgową i kadrową – na obsługę prawną, księgową i kadrową projektu).

Jeżeli osoba wykonująca element projektu w ramach umowy o dzieło/zlecenia nie prowadzi działalności gospodarczej, to kto jest płatnikiem podatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX