Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma działająca na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - poza działalnością strefową prowadzi również działalność handlową, która jest traktowana jako działalność opodatkowana na ogólnych warunkach. Do prowadzenia działalności wykorzystujemy konto walutowe - na które wpływają zapłaty w walucie zarówno od klientów strefowych (działalność strefowa zwolniona) oraz zapłaty od klientów poza strefowych (działalność opodatkowana na ogólnych warunkach). Z tego konta płacone są również zobowiązania firmy dotyczące działalności strefowej i poza strefowej. Rozchód waluty z rachunku bankowego wyceniany jest według metody FIFO - wpływy na rachunek bankowy księgowane są według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu. W związku z tym, że działalność pozastrefowa jest działalnością marginalną w stosunku do strefowej (ok 3-4%) dokonujemy identyfikacji otrzymanych zapłat od kontrahentów oraz dokonanych zapłat zobowiązań dot. działalności poza strefowej - te różnice kursowe zarówno dodatnie jak i ujemne powstające w momencie otrzymania zapłaty (różnica wartość faktury vs wartość księgowana na rachunku bankowych) oraz różnice kursowe powstające przy zapłacie (różnica wartość płaconej faktury vs FIFO z rachunku bankowego) przyporządkowywane są w całości do działalności poza strefowej. Pozostałe różnice kursowe są traktowane jak różnice kursowe powstające w związku z działalności strefową.

Czy w związku z tym, że jesteśmy w stanie zidentyfikować różnice kursowe powstające na rozrachunkach związanych z działalności poza strefową, pozostałe różnice możemy traktować jako różnice związane z działalności strefową? Czy przy takim sposobie prowadzenia wyceny rachunku bankowego (tj. metoda FIFO) powstają różnice kursowe dotyczące rachunku bankowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację