Jak rozliczać różnice kursowe od zaliczek wypłaconych pracownikowi w euro?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik bierze zaliczki w euro (są wypłacane z konta w euro) na rzecz realizacji budowy w Luksemburgu, która jest rozliczana podatkowo w Polsce, z takiej zaliczki rozlicza zakupy w euro oraz zdarzają się faktury w złotówkach. Pobór zaliczki jest rozliczany po kursie z dnia poprzedzającego dzień wypłaty pracownikowi pieniędzy, natomiast dokumenty w euro są rozliczanie po kursie z dnia poprzedzającego dzień zakupu.

Co z dokumentem w złotych, jak mam go przeliczyć na euro, aby rozliczyć zaliczkę, czy po kursie z dnia poprzedzającego dzień wypłaty zaliczki, czy po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu w złotych?

Czy może powinnam zaliczkę dla pracownika rozliczać po kursie historycznym, aby nie naliczały się różnice kursowe pomiędzy środkami z rachunku, a wypłatą zaliczki dla pracownika?

Czy może powinnam do dokumentów zakupu rozliczonych w delegacji, powinnam zastosować kurs z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji, a nie dzień zakupu każdego z nich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX