Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadzi działalność gospodarczą zarówno na terenie SSE oraz poza nią. Spółka ustala różnice kursowe w oparciu o przepisy prawa bilansowego. Spółka jest w stanie przyporządkować różnice kursowe powstające na rozrachunkach z odbiorcami dotyczące sprzedaży do działalności zwolnionej i opodatkowanej. Spółka nie jest w stanie przyporządkować różnic kursowych powstających na rozrachunkach z dostawcami dotyczących zakupów materiałów i usług do działalności zwolnionej i opodatkowanej. Spółka wykazuje również różnice kursowe od środków zgromadzonych na rachunkach walutowych, które powstają w wyniku rozchodu waluty. Spółka nie jest w stanie określić, które środki zgromadzone na rachunku i później sprzedawane dotyczą działalności zwolnionej, a które opodatkowanej. Rozchód waluty odbywa się na dwa sposoby:

1. Zapłaty za zobowiązania w tej samej walucie w jakiej prowadzony jest rachunek (nie dochodzi do sprzedaży waluty), a różnice kursowe powstają pomiędzy kursem NBP z dnia wpływu waluty na rachunek, a kursem NBP z dania wypływu,

2. Sprzedaży waluty po kursie negocjowanym z bankiem. Różnice kursowe powstają pomiędzy kursem NBP z dnia wpływu waluty na rachunek, a kursem sprzedaży z dnia wypływu.

W trakcie kontroli sprzedaż waluty po kursie negocjowanym została zakwalifikowana przez urząd skarbowy jako działalność nieobjęta zwolnieniem strefowym, czyli opodatkowana.

Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego spółka może wszystkie różnice kursowe ująć w rachunku podatkowym per saldo i zakwalifikować do przychodów opodatkowanych (jeżeli wystąpi nadwyżka dodatnich różnic kursowych) lub kosztów wspólnych (jeżeli wystąpi nadwyżka ujemnych różnic kursowych), mimo iż w niektórych rodzajach transakcji jest w stanie określić czy różnice kursowe powstałe w wyniku tych transakcji dotyczą działalności zwolnionej czy opodatkowanej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację