Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi działalność w zakresie tworzenia oprogramowania. Rozlicza się podatkiem liniowym. Chce w br. skorzystać z ulgi podatkowej 5% na cele badawczo-rozwojowe (IP Box). Prowadzi ewidencję liczby godzin, z której wynika ilość godzin przeznaczonych na pracę twórczą. W styczniu wystawił fakturę na kwotę 10.000 zł netto (za całą usługę dla danego kontrahenta), liczba przepracowanych godzin wynosi 160, z czego 140 dotyczy pracy twórczej.

Czy kwota do opodatkowania ulgą na IP Box powinna zostać wyliczona proporcjonalnie?

W jaki sposób powinny być rozliczane koszty zw. z pracą twórczą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?