Jak rozliczać na gruncie VAT sprzedaż za pośrednictwem terminalu cegiełek na rzecz fundacji? - OpenLEX

Jak rozliczać na gruncie VAT sprzedaż za pośrednictwem terminalu cegiełek na rzecz fundacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka chciałaby poprzez terminale (urządzenia zainstalowane w punkcie handlowym należącym do klientów spółki) "sprzedawać" cegiełki na rzecz różnych fundacji. Na przykład, do punktu X przychodzi klient, chce wpłacić 2 zł na fundację Y, dokonuje wpłaty, a w zamian drukujemy mu potwierdzenie transakcji z terminala ("cegiełkę"). Spółka całość zebranych kwot przekazuje fundacji, a jednocześnie wystawia notę na prowizję (np. 5%) i wypłaca prowizję na podstawie not uzyskanych od klientów (np. 2%).

Czy transakcja wydania cegiełki i otrzymanie 2 zł za cegiełkę podlega opodatkowaniu VAT?

Czy wpłata powinna być ewidencjonowane na kasie fiskalnej przez pracownika punktu handlowego?

Czy Spółka powinna wystawiać faktury czy noty na wartość nominalną, czy z wartością VAT wydanych cegiełek?

Czy prowizja otrzymywana przez spółkę i wypłacana przez spółkę podlega VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX