Jak rozliczać koszty pośrednie, gdy jedynym źródłem przychodów spółki są dywidendy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dąbrowski Patryk
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna została utworzona i uzyskuje przychody tylko z tytułu dywidend. W 2021 r. nie było dywidend, a sama spółka wykazuje w roku podatkowym przychody na poziomie 0,00 zł, a koszty 24.000 zł (koszt wynajmu biura, koszt obsługi księgowej, koszt doradztwa prawno-podatkowego, koszt odsetek od kredytu, z którego sfinansował zakup udziałów, koszty opłat bankowych). Są to koszty pośrednie, które ciężko jest przypisać do konkretnego źródła.

Czy w zeznaniu rocznym za 2021 r. spółka może wykazać koszty jako kapitałowe, z innych źródeł, czy też nie powinna wykazywać kosztów (0,00)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX