Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. jest generalnym wykonawcą budowy osiedla z budynkami mieszkalno-usługowymi. Nie posiada zaplecza budowlanego, dlatego wszystkie roboty budowlane wykonują podwykonawcy. Generalny wykonawca odsprzedaje inwestorowi z marżą wykonane poszczególne etapy prac. Generalny wykonawca ponosi koszty bezpośrednie dotyczące samej budowy oraz koszty pośrednie: koszty utrzymania zaplecza wykonawczego, kadry wykonawczej, utrzymania zaplecza dewelopera, kadry dewelopera. W chwili obecnej generalny wykonawca realizuje tylko jedną inwestycję.

Czy wymienione koszty pośrednie powinny być odnoszone na produkcję w toku i stanowić koszt podatkowy w momencie sprzedaży lokali, czy stanowią koszt podatkowy w momencie poniesienia?

Jak powinny być rozliczane koszty inwestycji?

Czy w momencie wystawienia faktury sprzedaży dla inwestora na kolejny etap budowy, należy przyporządkować temu etapowi poniesione koszty inwestycji i odnieść je w ciężar kosztów podatkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?