Jak rozdzielać konta organu i urzędu przy sporządzaniu sprawozdania Rb-27S? - OpenLEX

Jak rozdzielać konta organu i urzędu przy sporządzaniu sprawozdania Rb-27S?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy Gminą Miasto Złotów. Do ewidencji przychodów, kosztów, wydatków i dochodów używamy jednego rachunku - dla organu i dla urzędu. Wszystkie wpływy i wydatki z rachunku księgowane są w urzędzie wg klasyfikacji na konto 130 Rachunek bieżący jednostki i w organie na konta 901 Dochody budżetu i 902 Wydatki budżetu. Nasz problem polega na sporządzaniu sprawozdań budżetowych Rb-27S.

Jak rozdzielać konta do sprawozdań po między urzędem a organem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?