Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani w dniu 11 marca 2015 r. złożyła wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne (orzeczenie wydane dnia 22 stycznia 2015 r.). W składzie rodziny jest Pani i dziecko, zerowe dochody za 2013 rok, niezarejestrowana w PUP. Pani jest po rozwodzie z Panem X (wyrok uprawomocni się w kwietniu 2015 r.), a w kwietniu 2015 r. odbędzie się rozprawa o zasądzenie alimentów od ojca dziecka Panem Y, który przebywa za granicą (we Włoszech). W związku z powyższym:

Kto na dzień złożenia wniosku powinien być w składzie rodziny?

Jakich brakujących dokumentów GOPS powinien żądać od strony?

Od kiedy wypłacić świadczenia rodzinne (od marca czy kwietnia)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?