Jak prawidłowo zaksięgować zapłacone składki wraz z odsetkami, które dotyczą lat ubiegłych? - OpenLEX

Jak prawidłowo zaksięgować zapłacone składki wraz z odsetkami, które dotyczą lat ubiegłych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kontrola ZUS zakwestionowała spółce kila umów o dzieło zawartych w latach 2014-2016. Zostały przekwalifikowane przez osobę kontrolującą na umowy zlecenie i naliczono z tego tytułu składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz FP. i FGŚP. Spółka powyższe składki ZUS zapłaciła wraz z odsetkami. Zleceniobiorcami tych umów były w większości osoby, które odpracowały zaległości wobec spółki z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków oraz z tytułu innych opłat mieszkaniowych.

Jak prawidłowo zaksięgować zapłacone składki wraz z odsetkami, które dotyczą lat ubiegłych w tym: leżących po stronie zleceniodawcy oraz leżących po stronie zleceniobiorcy?

Nie będziemy dochodzić o zwrot części finansowanej przez zleceniobiorcę gdyż to będzie bezskuteczne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX