Jak prawidłowo zakończyć postępowanie, jeśli podatnik złożył podanie o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku, a w międzyczasie urząd dokonał egzekucji podatku i przelał zobowiązanie na konto gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik złożył w dniu 23 października 2015 r. podanie o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego, na które to zaległości wystawiono tytuł wykonawczy w lipcu 2015 r. Urząd skarbowy w dniu 29 października 2015 r. dokonał egzekucji ww. podatku i przelał zobowiązanie na konto gminy.

Co należy wydać podatnikowi kończąc postępowanie: decyzję o umorzeniu postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość, gdyż zaległości już nie ma, czy postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX