Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie po szkoleniu bhp przeprowadzonym zdalnie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, Główny Inspektor Pracy dopuszcza możliwość przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla grupy stanowisk robotniczych w formie samokształcenia kierowanego z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Jak powinien wyglądać zapis w wystawionym zaświadczeniu i na jakiej podstawie prawnej powinno zostać ono wdane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX