Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielowi przyznano dodatek motywacyjny na okresy: od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku oraz od 1 lutego do 31 grudnia bieżącego roku. Jest on niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 12-23 czerwca 2015 r. i za ten okres ma prawo do zasiłku chorobowego. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od VI poprzedniego roku do maja bieżącego roku.

Czy do podstawy zasiłku należy wliczać dodatek motywacyjny wypłacony przed przerwą, czyli ten z okresu lipiec - grudzień poprzedniego roku i ten wypłacony w roku bieżącym, czy jedynie wypłacony w roku bieżącym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?