Jak prawidłowo ustalić wartość zamówienia na roboty budowlane, udzielanego w częściach, jeżeli zamawiający nie posiada kosztorysów inwestorskich na dwa z trzech zadań, a zachodzi potrzeba ogłoszenia postępowania na jedno z zadań?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o poradę dotyczącą zadań inwestycyjnych ws. szacowania wartości zamówienia na poniższe zadania - roboty budowlane tj. zadanie nr 1: Przebudowa budynku biurowego w celu jego dostosowania do przepisów p. poż.; - na przedmiotową inwestycję została wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowa oraz zostało wydane pozwolenie na budowę. Wartość zamówienia ok. 390.000 zł brutto wartość zamówienia już oszacowana. Zadanie nr 2: Adaptacja części holu, znajdującego się na drugim piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 (na potrzeby pomieszczenia gospodarczego do obsługi sekretariatu oraz sali konferencyjnej). Zadanie jest podzielone na dwa etapy. W pierwszej kolejności zostanie wykonana dokumentacja kosztorysowo projektowa, a następnie wykonanie przedmiotowych robót. Zaznaczam, że na powyższą inwestycję posiadamy zabezpieczone środki finansowe w budżecie na 2021 r. Wartość zamówienia jeszcze nieoszacowana. Zadanie nr 3: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w garażach; Zadanie jest podzielone na dwa etapy. W pierwszej kolejności zostanie wykonana dokumentacja kosztorysowo projektowa, a następnie wykonanie przedmiotowych robót. Zaznaczam że na powyższą inwestycję posiadamy zabezpieczone środki finansowe w budżecie na 2021 r. Wartość zamówienia jeszcze nieoszacowana.

W związku z powyższym rodzi się pytanie, jak oszacować wartość zamówienia na powyższe zadania, gdy nie mamy kosztorysów inwestorskich na zadania nr 2 i 3, a musimy ogłosić postepowanie na cześć pierwszą, gdyż czasowo się nie wyrobimy z postępowaniem, a potem robotami, które musimy zrealizować do końca roku?

Czy możemy skorzystać z zapisów nowego PZP tj. art. 30 ust. 4 nowego PZP?

Zaznaczam, że na zadania 2 i 3 dokumentacje projektowo kosztorysową jesteśmy w stanie uzyskać dopiero pod koniec czerwca 2021 r., a nie możemy do tego czasu czekać w celu sumowania wartości zamówienia bo czasowo nie wyrobimy się z zadaniem 1.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX