Jak prawidłowo ustalić wartość pieniężną świadczenia w naturze, którego przedmiotem jest udostępnienie lokalu mieszkalnego przez pracodawcę pracownikowi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca wynajmuje budynek mieszkalny z przeznaczeniem na cele hotelowe dla pracowników. Pokoje użycza grupie pracowników bezpłatnie. Jak się okazało, po ostatniej kontroli ZUS, nieprawidłowo naliczano niektóre składki. Jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przyjęto kwotę (1780 zł, tj. kwotę wynikającą z przemnożenia powierzchni użytkowej przez stawkę bazową czynszu dla lokali komunalnych - po przeliczeniu odliczeń, np. wspólnej używalności WC, oraz podwyższeń, np. z tytułu wyposażenia w instalacje CO i gazową). Do celów podatkowych przyjęto zbiorczą kwotę wynikającą z ponoszonych kosztów w postaci czynszu oraz opłat za energię elektryczną oraz za gazową, razem ok. 5000 zł miesięcznie. Od kosztów utrzymania odliczono ulgę w wysokości 500 zł. Kwotę końcową podzielono przez ilość lokatorów, która jednocześnie stanowi podstawę wymiaru podatku. Wynagrodzenia pracowników wynoszą średnio 4500 zł. Nieprawidłowość według. ZUS polega na tym, iż potrącano składkę na ubezpieczenia zdrowotne w zawyżonej wysokości - ok. 3 zł.

W jaki sposób prawidłowo naliczać wynagrodzenie pracownika od przychodów w naturze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX