Jak prawidłowo szpital powinien odebrać zgodę od obcokrajowca, który nie mówi i nie rozumie języka polskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital przyjął pacjenta (Gruzina) z urazem nogi, wymagającego leczenia operacyjnego. Pacjent nie mówi i nie rozumie w języku polskim. Twierdzi, że nie ma ubezpieczenia, jednocześnie posiada nr PESEL.

Jak w takiej sytuacji ma postąpić szpital w zakresie odebrania świadomej zgody pacjenta na leczenie oraz zgody na zabieg operacyjny, jak również w kwestii rozliczenia udzielonego pacjentowi świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX