Jak prawidłowo stosować ulgę IP BOX? - OpenLEX

Jak prawidłowo stosować ulgę IP BOX?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W piśmie z 3.12.2019 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDIL3-3.4011.368.2019.1.GM, w odpowiedzi na pytanie 3 dotyczące sposobu rozliczenia dochodów z praw ochronnych uwzględnionych w cenie sprzedaży mebli zakwestionowano możliwość opodatkowania całego dochodu stawką 5% uzyskanego ze sprzedaży opatentowanych wyrobów, mimo tego że: "W ocenie Wnioskodawcy nie jest możliwe wymierne określenie, w jakim konkretnie zakresie powyższe prawa własności intelektualnej rzeczywiście wpływają na wolumen sprzedaży Mebli ani na przychody Spółki ze sprzedaży konkretnego produktu". Spółka nie potrafi oszacować dochodu z praw ochronnych w cenie sprzedaży wyrobów.

W jaki sposób przywołana spółka i jej podobne mogą skalkulować ten dochód (przychody i koszty) zawarty w cenie sprzedaży mebli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX