Jak prawidłowo spełnić warunki dotyczące zatrudnienia, aby korzystać z CIT estońskiego? - OpenLEX

Jak prawidłowo spełnić warunki dotyczące zatrudnienia, aby korzystać z CIT estońskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2021 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki cywilnej w czerwcu 2021 r. Spółka cywilna zatrudnia od kilku lat powyżej 3 pracowników.

Czy spełniony jest warunek z art. 28j ust. 1 punkt 3a CIT czyli, podatnik zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych - przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym.

Czy spółka z o.o powstała z przekształcenia ze spółki cywilnej, która spełnia pozostałe warunki może opłacać tzw. CIT estoński?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX