Jak prawidłowo rozpoznać na gruncie VAT powstanie obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży sprzętu komputeroweo w spółce rozliczającej się metodą kasową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka rozlicza VAT według metody kasowej i sprzedaje sprzęt komputerowy.

Czy obowiązek w podatkowy w VAT od takich transakcji powstaje w dacie wystawienia faktury (dostawy), czy w dacie zapłaty?

Jeśli sprzedaż miała miejsce w styczniu 2017 r., to czy za styczeń należy złożyć deklarację VAT-27?

Zapłata będzie miała miejsce w lutym 2017 r. i co do zasady powinna być wykazana na deklaracji VAT-7K za I kwartał 2017 r.

A czy jeśli zapłata nastąpi w kwietniu 2017 r., to czy taka transakcja ma być wykazana dopiero w deklaracji VAT-7K za II kwartał 2017 r., mimo że ujęto ją w VAT-27 już w styczniu 2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access