Jak prawidłowo rozliczyć pracę biegłego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dot. QA1515786. Biegły w swojej opinii wskazał, że od godziny 10 do 15 przeprowadził wizję lokalną. W rachunku złożonym do sądu wskazał m.in. w zakresie wykonanych czynności, czasu pracy i obliczeniu należności, iż 9 godzin zajęło mu przeprowadzenie wizji lokalnej (z wykonanymi pomiarami) wraz z czasem dojazdu do miejsca wykonania wizji i powrotu do miejsca zamieszkania biegłego. W rachunku biegły ujął również zwrot kosztów przejazdu, wyliczony wg stawki za 1 km w zależności od pojemności silnika samochodu, jakim poruszał się biegły. Strona niezadowolona z treści opinii podnosi w zażaleniu na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia i przyznania wynagrodzenia biegłemu, że żądania wynagrodzenia za czas dojazdu oraz za sam dojazd samochodem biegłego jest nieprawidłowe. Biegły został zobowiązany do ustosunkowania się do zarzutów strony. W ocenie biegłego jak najbardziej uzasadnione jest żądanie zwrotu używania samochodu biegłego wyliczonego zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271) - dalej r.w.z.k.s. Rozliczenie tzw. "kilometrówki" związane jest z amortyzacją auta, a czas jaki biegły musiał przeznaczyć na dojazd do miejsca dokonania wizji lokalnej to odrębna kwestia, która podlegać powinna również właściwemu wynagrodzeniu. Proszę eksperta o wyjaśnienie, czy zaprezentowane stanowisko związane ze sposobem rozliczenia pracy biegłego jest prawidłowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX