Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art 70a w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2. W naszym Powiecie występują dwie jednostki: Powiatowy Zespół Szkół w C. oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w C. Do tej pory z budżetu 0,8% wyodrębniało się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i w takiej wysokości przeznaczało się na dwie jednostki do Szkoły i do Poradni. Analiza kosztów poniesionych na doskonalenia pokazała iż w szkole są większe potrzeby doskonalenia niż w Poradni. Poradnia nie wykorzystywała środków na doskonalenie w całości, a w Szkole brakowało środków na doskonalenie.

W związku z powyższym czy 0,8% budżetu można przekazać w różnej wysokości na Szkołę i na Poradnię?

Co by oznaczało iż Szkoła otrzymałaby np. 1% a Poradnia 0,6%.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?