Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie przetargowe na usługę patronatu medialnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2014 r.

PYTANIE

Wydawnictwo świadczyć będzie na rzecz instytucji, która w świetle przepisów p.z.p. jest zamawiającym - patronat medialny. Patronat medialny będzie realizowany jako wzajemna wymiana usług reklamowych (barter). Ponadto Wydawnictwo w ramach patronatu medialnego przeprowadzi specjalistyczne szkolenia dla pracowników. Wartość całego zamówienia przekracza 30.000 euro.

Czy należy sporządzić jedną umowę w przedmiocie patronatu medialnego, który jest świadczony przez jednego Wykonawcę?

Jeśli tak, to jaką zastosować podstawę prawną?

Czy możne są to dwa zamówienia tj. patronat medialny, w ramach którego występuje wzajemna wymiana usług reklamowych oraz patronat medialny, w ramach którego przeprowadzone są szkolenia dla pracowników (jest ten sam wykonawca)?

Przy założeniu, iż są to dwa zamówienia, wartość każdego będzie niższa niż 30.000 euro.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access