Jak prawidłowo powinien wdrożyć kontrolę trzeźwości przedsiębiorca niebędący pracodawcą organizujący pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Chcielibyśmy zmienić regulamin placu budowy i wprowadzić zapis o kontroli trzeźwości na podstawie art. 17 u.w.t.p.a. W artykule tym znajduje się zapis o możliwości wykonywania kontroli, jednak brak jest szczegółowych zapisów jak powinna taka kontrola być przeprowadzona i jakie dokumenty powinny z niej powstać.

Czy w tym wypadku postępujemy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami (dot. badania, oświadczenia itp.), które znalazły się w k.p. po nowelizacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX