Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo podać informację do publicznej wiadomości na przykładzie zezwolenia na termiczne przetwarzanie odpadów?

Czy należy ogłosić to w jeden ze sposobów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) - dalej u.o.o.ś., np. poprzez umieszczenie na BIP?

Czy trzeba sprawę ogłosić poprzez wszystkie środki wskazane we wskazanym przepisie?

Czy zmiana zezwolenia na termiczne przetwarzanie odpadów wynikająca z dostosowania podyktowanego ustawą z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. wymaga przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?