Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia współfinansowanego ze środków UE, które obejmuje zarówno roboty budowlane, jak i... - OpenLEX

Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia współfinansowanego ze środków UE, które obejmuje zarówno roboty budowlane, jak i dostawy i usługi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2011 r.

PYTANIE

Zamawiający przygotowuje się do realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE. W ramach tego projektu przewidziane są roboty budowlane (przebudowa dróg), dostawy (zakup autobusów, komputerów) oraz usługi (promocja projektu, inżynier kontraktu, system sterowania ruchem, obsługa prawna).

Czy zamawiający ustalając wartość zamówienia winien zsumować wszystkie zamówienia w ramach tego projektu?

Jednocześnie informuję, że planujemy udzielić poza projektem zamówień tożsamych rodzajowo z ww. zamówieniami (tzn. dostawa komputerów czy promocja projektu).

Jak należy prawidłowo ustalić wartość tych zamówień?

Czy należy sumować tylko zamówienia tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu możliwe do wykonania przez tego samego wykonawcę, czy sumować wszystkie zamówienia w ramach jednego projektu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?