Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przez obroty gospodarcze, o których mowa w art. 15g ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w odniesieniu do osób fizycznych opodatkowanych podatkiem liniowym według stawki 19% lub na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) należy rozumieć przychody określone w art. 14 PIT, w tym również przychody z tytułu zbycia składników majątku, np. przychody ze sprzedaży środków trwałych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?