Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dzienisiuk Dorota
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik poinformował pracodawcę o przyznaniu renty. Pracownik wykorzystał 182 dni okresu zasiłkowego oraz 9 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego przez zakład pracy.

Czy do wypłaty odprawy rentowej (następuje rozwiązanie stosunku pracy z dniem przejścia na rentę) zakład pracy musi mieć dowód w postaci decyzji o przyznaniu renty przysłanej przez ZUS (do zakładu pracy)?

Czy premię miesięczną wyliczyć jako średnią z tego okresu (3 miesięcy) i przyjąć jej wartość z przed choroby?

Czy doliczyć 1/12 nagrody przyznanej w okresie 12 miesięcy przed chorobą?

Pracownik w czasie choroby otrzymywał zasiłek chorobowy oraz świadczenie chorobowe. Przed zachorowaniem oprócz składników stałych otrzymywał miesięczna premię oraz w okresie 12 miesięcy nagrody.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację