Jak prawidłowo nazwać przedmioty nauczane w klasach I-III szkoły podstawowej? - OpenLEX

Jak prawidłowo nazwać przedmioty nauczane w klasach I-III szkoły podstawowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 stycznia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2012 r.

PYTANIE

Jak prawidłowo nazwać przedmioty nauczane w klasach I-III szkoły podstawowej?

Czy w planie lekcji należy wpisać nazwę edukacja wczesnoszkolna dla 12h zajęcia komputerowe 1h język obcy (np. angielski) 1 h edukacja muzyczna, plastyczna, wychowanie fizyczne po 1 h?

Część nauczycieli nazywa przedmiot "kształcenie zintegrowane", natomiast pozostali "edukacja wczesnoszkolna".

Z kolei moim zdaniem: w kl. I-III nauczanymi przedmiotami są edukacja wczesnoszkolna (w skład, której wchodzą: edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne i tych przedmiotów nie wyszczególniam w dzienniku) język obcy, edukacja plastyczna, muzyczna, w-f i zajęcia komputerowe. Wszystkie powyższe przedmioty realizowane są w formie kształcenia zintegrowanego.

Liczby godzin z religii się nie monitoruje (nie ma minimalnej liczby godzin do zrealizowania), a jedynie przedmioty ujęte w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?