Jak prawidłowo należy zaksięgować usługi budowlane? - OpenLEX

Jak prawidłowo należy zaksięgować usługi budowlane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Świadczymy usługi budowlane, zużycie materiałów na budowie ujmujemy następująco: konto 400 Zużycie materiałów, konto 501 Koszty budów, w analityce oznaczenie konkretnej budowy. Za usługi budowlane rozliczamy się z kontrahentem etapami, wtedy dokonujemy analizy, które koszty dotyczą zafakturowanego etapu i dokonujemy przeksięgowania na Wn konto 711 Koszty sprzedanych usług, Ma konto 501 Koszty budów. Saldo konta 501 traktujemy jako konto robót w toku.

Czy księgowania są prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX