Jak prawidłowo należy rozliczyć składki ZUS zwrócone zleceniodawcy przez zleceniobiorcę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2008 r. zleceniodawca nie pobrał i nie odprowadził składek ZUS od zleceniobiorcy, gdyż został poinformowany przez niego, że uzyskuje co najmniej najniższe wynagrodzenie ze stosunku pracy. W wyniku kontroli ZUS ustalono, że nie we wszystkich miesiącach uzyskiwał takie wynagrodzenie, w związku z czym objęto ubezpieczeniem społ. umowę zlecenia. Zleceniodawca w 2010 r. zapłacił należne składki do ZUS za 2008 r. wraz z odsetkami, a zleceniobiorca mu zwrócił część obciążającą ubezpieczonego. Jak wpływają te zdarzenia na PIT-11 za 2008 r., a jak za 2010 r.

Jakie są konsekwencje, gdy w 2010 r. zleceniobiorca nie świadczył zlecenia zleceniodawcy lecz zwrócił mu przypadające na niego składki - jak wówczas należy wykazać to zdarzenie w dokumentacji podatkowej (PIT-11 i PIT-4)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access