Jak powinno zostać zaksięgowane umorzenie udziałów bez obniżania kapitału zakładowego i bez wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W naszej spółce dokonujemy umorzenia udziałów z czystego zysku, w rozliczeniu z zyskiem za rok 2023. Dotyczy to udziałowców którzy zmarli kilka lat temu, brak jest informacji o spadkobiercach i kontaktu z kimkolwiek. W związku z tym podjęto uchwałę o umorzeniu tych udziałów z "czystego zysku", bez zmiany kapitału podstawowego – 30 udziałów, każdy o wartości nominalnej 200,00, łącznie 6000,00. Aktualne zapisy na kontach prezentują się następująco: konto 800 Kapitał podstawowy – udziałowy: saldo Ma 100.000,00 (wartość nominalna udziałów), konto 241 Rozliczenia z udziałowcami, saldo Ma 41.500,00 (niewypłacone dywidendy z lat poprzednich – podatek został pobrany i odprowadzony do US).

Czy poniższe księgowanie jest poprawne?

Wartość nominalną udziałów księgujemy: Wn konto 820 Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2023, Ma konto 241 Rozliczenia z udziałowcami - 6000,00. W ten sposób na koncie 241 będzie widniało nam saldo składające się z wartości nominalnej udziałów i niewypłaconych dywidend za lata poprzednie. Konto 241 – saldo Ma 41.500,00 saldo Ma 6000,00. Od śmierci tych osób minęło od 6 – 10 lat,

Czy możemy wyksięgować saldo konta 241 - udziały w wartości nominalnej w pozostałe przychody operacyjne podlegające opodatkowaniu - Wn konto 241, Ma konto 765-01-01 - kwota 6000,00 - niewypłacone dywidendy w Pozostałe przychody operacyjne zwolnione z opodatkowania (wynika to z faktu, iż podatek został już pobrany): Wn konto 241, Ma konto 765-01-02 kwota 41.500,00?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX