Jak powinno wyglądać wykreślenie podmiotu z rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów, skoro starosta nie prowadzi przedmiotowego rejestru?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynął wniosek dotyczący wykreślenia firmy z rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Jak powinno wyglądać wykreślenie z rejestru, skoro starosta nie prowadzi przedmiotowego rejestru?

Czy sprawa powinna zostać zakończona decyzją? Jaką należy pobrać opłatę skarbową?

Czy sprawa stała się bezprzedmiotowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX