Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinno wyglądać rozliczenie z WUP w sytuacji, gdy pracodawca jest zwolniony ze składek ZUS w 50%?

W zakładzie pracy został wprowadzony przestój w zw. z COVID-19. We wniosku składanym do WUP pracodawca zaznaczył, że korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS /nie ma możliwości zaznaczenia 50%. W wypełnianym załączniku do wniosku program automatycznie wyliczył jako kwotę dofinansowania połowę minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracownika. Dofinansowanie nie zostało pomniejszone o składkę zdrowotną. Musimy dokonać rozliczenia z WUP.

Czy dokonać zwrotu składki zdrowotnej 50 czy 100% od kwoty 1300 zł?

Czy w przypadku, gdy pracownicy korzystali z wynagrodzenia chorobowego to dofinansowanie przysługuje za okres tej nieobecności, a jeśli przysługuje to jak obliczyć kwotę do zwrotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?