Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 21 lutego 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r.

PYTANIE

Spółka X działająca w branży odlewniczej prowadzi w jednej lokalizacji trzy instalacje i posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenie zintegrowane, w którym określone są również sposoby postępowania z odpadami przewidzianymi do przetwarzania metodą R4 (złomy kupowane jako materiał wsadowy do przetopienia).

Czy w związku ze zmianą ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Spółka X będzie miała obowiązek wdrożenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów? Jeśli tak, to które miejsca magazynowania będą podlegać monitorowaniu? Tylko z odpadami do przetworzenia, czy z wszystkimi odpadami związanymi z funkcjonowaniem instalacji z pozwoleniem zintegrowanym, czy może wszystkie miejsca magazynowania odpadów w Spółce X? Czy wysokość zabezpieczenia roszczeń będzie związana tylko z odpadami magazynowanymi przed procesem R4 czy również z odpadami wytwarzanymi w instalacji z pozwoleniem zintegrowanym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?