Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2009 r.

PYTANIE

Zarządca rzeki wystąpił z wnioskiem do Starosty o wydanie decyzji zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod. Jako podstawę do określenia procentowego udziału w kosztach utrzymania rzeki przyjęto zestawienie ilości zrzutów do rzeki, określone na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, rozbijając to na procentowy udział poszczególnych gmin leżących wzdłuż rzeki. Następnie wykonano kosztorys inwestorski utrzymania rzeki i kwotę tę proporcjonalnie podzielono na gminy.

Pytanie:

Jak powinno przebiegać postępowanie administracyjne w tej sprawie?

Kiedy Gmina powinna zapłacić za te ścieki?

Czy wnioskodawca powinien określić wzrost tych kosztów i jak go powinien udokumentować (w tym przypadku jest to zestawienie procentowe udziału poszczególnych gmin, a kwota określona jest na podstawie kosztorysu inwestorskiego)?

Czy kosztorys inwestorski i zestawienie są wystarczającą podstawą do wydania takiej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?