Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką jawną, która posiada jeden wyodrębniony organizacyjnie oddział (zakład w Polsce). Prowadzimy księgi rachunkowe. Księgowania kosztów prowadzimy na kontach zespołu 4 i 5.

Jak powinno przebiegać księgowanie np. obciążenia oddziału częścią kosztów ogólnego zarządu centrali, jeżeli są sporządzane odrębnie rachunki wyników (porównawcze) centrali i odrębnie oddziału?

Jeżeli w centrali ujmiemy Wn konto 245 Rozrachunki wewnątrzzakładowe i Ma konto 550 Koszty zarządu, a w oddziale ujmiemy tę operację odwrotnie Wn konto 550 i Ma konto 245, wówczas sporządzając rachunek wyników tylko np. oddziału, to nie zamyka się nam krąg kosztów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?